Press "Enter" to skip to content

Remont pomostu w Brzuzem

Zakończono remont pomostu rekreacyjno – wędkarskiego w Brzuzem. Ma posłużyć wiele lat

Pod koniec ub. roku rozebrano pomost, aby przeprowadzić prace remontowe. Ich zakres to: m.in. montaż elementów barier ochronnych i zastrzałów, drabinek, pokładu pomostu, podłużnic, oczepów i kleszczy oraz konserwację pali drewnianych i założenie nowych elementów. Na realizację zadania Gmina Brzuze uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

RED

Foto UG Brzuze