AktualnościGminyRogowoStrona główna

Przebudują drogę w Rudzie

28 lipca wójt gminy Rogowo podpisał umowę na przebudowę drogi gminnej Charszewo-Ruda (Przeszkoda) na odcinku wynoszącym 670 m. Prace mają zakończyć się do końca września.

Wykonawcą zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 120505C Charszewo – Ruda (Przeszkoda) o długości 0,670 km” zostało przedsiębiorstwo MAR – Dar Marian Tompalski z Makówca. Koszt inwestycji to 279 874,21 zł brutto. Na realizację tego zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

– Umowa przewiduje budowę odcinka drogi o długości 670 m (do granicy z gminą Brzuze) – informuje UG Rogowo. – Zakres robót wskazanych w umowie zawiera m.in.: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, wykonanie podbudowy oraz powierzchniowego utrwalania nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym. Roboty wykończeniowe obejmą m.in. wykonanie poboczy gruntowych, regulację pionową studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych, montaż barier ochronnych stalowych jednostronnych oraz prace teletechniczne.
Zadanie ma zostać zrealizowane do 31 września tego roku.
MS
foto UG ROGOWO

Podobne artykuły

Back to top button