AktualnościGminyRypin

Przebudowa drogi gminnej

W Sikorach (gm. Rypin) rozpoczęto przebudowę drogi gminnej na odcinku Sikory-Gniazdek. Wartość robót to ponad 1,5 mln złotych.

Zakres prac wykonywanych w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 1200331C Sikory-Gniazdek” obejmuje wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych, wzmocnienie krawędzi jezni, wykonanie przepustów pod drogą i na zjazdach, wykonanie peronu, chodnika i nawierzchni pod wiatę, ustawienie wyspy kanalizującej ruch, ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, wykonanie zjazdów, odtworzenie rowów przydrożnych, wykonanie pobocza gruntowego oraz ustawienie oznakowania, barier ochronnych, lamp drogowych i wiaty przystankowej.

Jak informuje Urząd Gminy Rypin, wartość prac to 1 556 583,94 zł. Inwestycja dofinansowana jest ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania wynosi 785 291,00 zł.

MS

foto UG RYPIN

Podobne artykuły

Back to top button