Press "Enter" to skip to content

Przebudowa drogi gminnej Sadłowo – Stępowo

Droga  łączy się z drogą wojewódzką nr 563 Rypin – Żuromin oraz drogą powiatową Świedziebnia – Zasady – Sadłowo –  Godziszewy. Jest to pierwszy etap przebudowy tej drogi, obejmujący odcinek o długości 1,993 km, biegnący od skrzyżowania w Stępowie do przystanku autobusowego w Nowym Sadłowie.

Zakres robót obejmuje:

  • wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej,
  • wykonanie podbudowy na poszerzeniach jezdni z kruszywa łamanego,
  • wykonanie chodnika,
  • wykonanie zjazdów do posesji,
  • ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie poziomego, ustawienie lampy drogowej.

Zadaniem przebudowy jest poprawienie stanu nawierzchni i jej nośności, bezpieczeństwa i oddziaływania środowisko.

Roboty budowlane wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lipnie.

Koszt przebudowy wyniesie 826.636,70 zł. Na realizację inwestycji Gmina Rypin pozyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – edycja 2020, w wysokości 413.018,00 zł, co stanowi 50% kosztów zadania.

Źródło i foto: UG Rypin