AktualnościKronika kryminalnaMiastoPowiat rypińskiStrona główna

Nowa siedziba policji

9 grudnia w Rypinie uroczyście otwarto nowo wybudowaną Komendę Powiatową Policji. Ta długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja powstała między innymi dzięki władzom samorządowym, które przekazały zarówno działki budowlane, jak i środki finansowe. W nowej siedzibie pracować będzie łącznie 83 policjantów i 14 pracowników cywilnych.

Uroczystość otwarcia Komendy Powiatowej Policji w Rypinie swoją obecnością uświetnili m.in.: pani Anna Gembicka Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pani dr Joanna Borowiak Poseł na Sejm RP, pan Kosma Złotowski Poseł do Parlamentu Europejskiego, pan Jan Krzysztof Ardanowski Poseł na Sejm RP, pan Józef Ramlau Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, pan Przemysław Przybylski Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. Jednostek Samorządu Terytorialnego. Oczywiście uroczystość ta nie mogła odbyć się bez obecności Szefostwa policji nadinsp. Romana Kustera Zastępcy Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Piotra Leciejewskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy oraz gospodarza uroczystości insp. Pawła Cichackiego Komendanta Powiatowego Policji w Rypinie, a także władz ziemi rypińskiej pana Jarosława Sochackiego Starosty Rypińskiego oraz pana Pawła Grzybowskiego Burmistrza Miasta Rypina.

Jako pierwszy głos zabrał nadinsp. Piotr Leciejewski, który przywitał zaproszonych gości oraz powiedział m.in.:

– (…) Chciałbym wspomnieć słowa amerykańskiego architekta pochodzenia polsko-żydowskiego Daniela Libeskinda „Każdemu budynkowi, każdemu miastu powinna towarzyszyć jakaś opowieść – o życiu, ludziach. Inaczej budynek jest abstrakcją”. Niech nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji w Rypinie napisze swoją nową opowieść.

Następnie Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster oraz Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski symbolicznie przekazali klucz do nowej siedziby rypińskich policjantów Komendantowi insp. Pawłowi Cichackiemu. Ksiądz kanonik Andrzej Krasiński proboszcz parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy w Rypinie dokonał poświęcenia budynku.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Poseł na Sejm RP pani Anna Gembicka – odczytała okolicznościowy list od Prezesa Rady Ministrów Premiera Mateusza Morawieckiego. Poseł na Sejm pani dr Joanna Borowiak odczytała list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pana Mariusza Kamińskiego.

W dalszej kolejności głos zabrał Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster.

– (…) Dzisiaj mamy wydarzenie dla większej troszkę rodziny, dla funkcjonariuszy i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Rypinie (…) oddano nowy dom, nie taki dom dla nich, to będzie dom otwarty. Tu będą ludzie przychodzili (…) z różnymi sprawami. Będą godnie obsłużeni, w godnych warunkach, ale co najważniejsze załoga tejże komendy będzie pełniła służbę, będzie pracowała również w godnych warunkach… .

Głos zabrali także Poseł do Parlamentu Europejskiego pan Kosma Złotowski, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski pan Józef Ramlau, a także Starosta Rypiński pan Jarosław Sochacki.

Burmistrz Miasta Rypin pan Paweł Grzybowski na uroczystości zabrał głos jako ostatni z zaproszonych gości. W swoim przemówieniu podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tak dużego przedsięwzięcia dla miasta. Podkreślił, że:

– (…) Rypin i mieszkańcy potrzebują tego typu inwestycji… .

Stara siedziba Komendy Powiatowej Policji w Rypinie mieściła się przy ulicy Piłsudskiego 19, na działkach o łącznej powierzchni 2.383 m². Stan techniczny obiektów wymagał prowadzenia stałych prac, mających na celu poprawę warunków lokalowych, technicznych i użytkowych. Konieczność budowy nowej siedziby podyktowana była jednak dwoma zasadniczymi powodami: skrajnie niską powierzchnię biurową i użytkową co skutkowało niekomfortowymi warunkami pracy oraz bardzo utrudnioną obsługą interesantów. Obiekt ten nie spełniał także standardów funkcjonalnych i technicznych dla jednostek Policji. Ponadto, niejasny był stan prawny nieruchomości. O jej odzyskanie upomniała się Gmina Wyznaniowa Żydowska we Wrocławiu.

Z tych względów KWP w Bydgoszczy rozpoczęła starania o pozyskanie działek na budowę nowej siedziby. W 2013 r. Burmistrz Miasta Rypin przedstawił możliwość przekazania gruntów, będących własnością Gminy Miasta Rypin. Wybrano działki przy ul. Sportowej o łącznej powierzchni 6.906 m². Działki te przekazano Skarbowi Państwa – w trwały Zarząd Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy na podstawie aktu notarialnego w dniu 29 kwietnia 2014 r.

W dniu 4.02.2019 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z biurem projektowym ABK-PROJEKT Bogdan Mrozowski ul. Lisowskiego 2/4 65-072 Zielona Góra, finansowana w ramach Programu Modernizacji Policji na lata 2017-2020 w kwocie 246 166,58 zł.

W dniu 27.06.2019 r. uzyskano decyzję starosty rypińskiego dotyczącą pozwolenia na budowę. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę inwestycji, którym zostało  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  „EBUD” – PRZEMYSŁÓWKA Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Biskupskiej 11.
Ostateczny koszt budowy nowej siedziby KPP w Rypinie wyniósł 28.886.348 zł łącznie z wyposażeniem, z czego 15.846 zł współfinansowała Gmina Miasta Rypina.

Nowa siedziba obejmuje budynek administracyjny trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony oraz budynek garażowo-kynologiczny jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. W komendzie znajdują się: dyżurka, pomieszczenia biurowe, strzelnica kryta, szatnie, siłownia, archiwum, składnica akt, świetlica, sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze, magazynowe, serwerownia, wentylatornia, pomieszczenia garażowo-kynologiczne.

10 listopada 2022 roku została wydana decyzja dotyczaca pozwolenia na użytkowanie obiektu, a w miniony piątek (9.12.22) uroczyście ją otwarto.

Jesteśmy pewni, że nowo wybudowana komenda spodoba się mieszkańcom, którzy w nowoczesnych warunkach skutecznie załatwią swoje sprawy, a policjanci i pracownicy w tak komfortowych warunkach z przyjemnością będą im służyć.

Źródło KPP w Rypinie

Foto KPP w Rypinie

Podobne artykuły

Back to top button