Press "Enter" to skip to content

Nowa droga w Puszczy Rządowej

Na koniec sierpnia ma być gotowa nowa droga Puszcza Rządowa – Szczerby o długości 1,9 km. Koszt to prawie 700 tys. zł

W odpowiedzi na ogłoszenie przetargowe na “Rozbudowę drogi gminnej nr 120327C Puszcza Rządowa – Szczerby”, najkorzystniejszą ofertę na kwotę 680.062,08 zł złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “MAR-DAR” z Makówca. Podpisana umowa przewiduje zakończenie robót do 31 sierpnia 2021 r.
Planowany do rozbudowy odcinek ma długość 1,866 km i biegnie od figury przydrożnej w Puszczy Rządowej do granicy gminy Rypin z gminą Rogowo. Obecnie droga posiada jezdnię o szerokości średnio 4 m, o nawierzchni gruntowej, odcinkami wzmocnionej z kruszywem naturalnym.
Zakres robót obejmie:
– roboty przygotowawcze – wycinkę drzew,
– roboty ziemne,
– remont przepustu,
– wykonanie podbudowy ze wzmocnieniem płytami betonowymi na odcinkach przebiegających nad rurociągiem naftowym,
– wykonanie nowej nawierzchni jezdni – podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami kamiennymi,
– wykonanie zjazdów do posesji,
– wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu: ustawienie barier ochronnych, ustawienie znaków pionowych.
Zadaniem rozbudowy jest poprawienie stanu nawierzchni i jej nośności, jak również poprawienie bezpieczeństwa.
Rozbudowa połączy wcześniej przebudowane odcinki drogi w gminie Rypin  i gminie Rogowo, poprawi dojazd do posesji oraz gruntów ornych znajdujących się przy drodze.
RED

Źródło i foto UG Rypin