Press "Enter" to skip to content

Multimedialny skarb ze Skrwilna

Gminie Skrwilno, na terenie której  odkryto jedno z najcenniejszych  znalezisk XX wieku w Polsce udało nam się otrzymać pomoc z Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego w formie dofinansowania na realizację projektu pn.: „Wystawa multimedialna skarbu ze Skrwilna”. Pozyskane środki pozwolą stworzyć innowacyjne narzędzie – multimedialny  pulpit z ekranem dotykowym wyposażonym w aplikację dopasowaną konkretnie do potrzeb.

Poza pamięcią  nawiązującą do przełomowego wydarzenia, jakie miało miejsce na terenie gminy nie pozostało nic, gdyż wszystkie odnalezione eksponaty trafiły do Muzeum Okręgowego w Toruniu, które je przechowuje i jednocześnie prezentuje. Narzędzie zakupione w projekcie stanowiłoby realny obraz minionych czasów oraz służyłoby do innowacyjnego podejmowania działań na rzecz pielęgnacji lokalnego patriotyzmu.

– W związku z powstałą inicjatywą, zachęcamy lokalną społeczność, zwłaszcza seniorów, do aktywnego wsparcia w różnej formie. – apeluje UG w Skrwilnie. – Być może  Państwa zasoby kryją materiały upamiętniające rewolucyjne dla naszego regionu wydarzenie.Zdjęcia eksponatów, opisy, wycinki z gazet, interesujące wspomnienia przelane na papier, wszystko, co pomoże nam uatrakcyjnić zawartość tworzonej aplikacji i tym samym przyciągnąć i zaciekawić zwłaszcza najmłodsze pokolenie. 

Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Moja Mała Ojczyzna – 2020”

Źródło i foto: UG Skrwilno