AktualnościSpołeczeństwoStrona główna

Leśne ćwiczenia strażaków

Strażacy z komendy powiatowej PSP w Rypinie w maju przeprowadzili ćwiczenia ratownicze i czynności kontrolno-rozpoznawcze na obszarach leśnych w powiecie rypińskim.

Druhowie przeprowadzali ćwiczenia na terenie nadleśnictw położonych w granicach powiatu rypińskiego. Dzięki ćwiczeniom strażacy mogli sprawdzić przebieg i stan dróg oraz dojazdów pożarowych, lokalizację, dostęp oraz stan źródeł wody do celów przeciwpożarowych (przeciwpożarowych zbiorników wodnych, hydrantów zewnętrznych i cieków wodnych) wraz ze stanowiskami i punktami czerpania wody, a także możliwości i warunki poboru wody w innych miejscach. Sprawdzili też miejsca występowania i stan pasów przeciwpożarowych oraz innych naturalnych lub sztucznych barier ograniczających możliwości rozprzestrzeniania się pożaru. Dokonali także sprawdzenia stanu i wyposażenia baz sprzętu do gaszenia pożarów lasów. Przeprowadzenie tego typu działań bardzo poprawi skuteczność akcji podczas wystąpienia ewentualnego pożaru na obszarze leśnym.
Jak informuje komenda powiatowa, z powodu pandemii koronawirusa ćwiczenia przeprowadzono tylko przy użyciu sprzętu oraz pojazdów będących na wyposażeniu PSP.
MS
foto: KP PSP W RYPINIE

Podobne artykuły

Back to top button