AktualnościMiastoStrona główna

Kontrola szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Straż Miejska informuję, o przystępowaniu do cyklu kontrolnego, podczas którego strażnicy przeprowadzą weryfikację wypełniania obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania nieczystościami płynnymi na nieruchomościach.

Kontrole będą dotyczyły m.in.:

 • ustalenia rodzaju urządzeń służących do gromadzenia lub oczyszczania nieczystości płynnych,
 • stwierdzenia posiadania przez właściciela nieruchomości umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników przydomowych oczyszczalni i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Rypin,
 • częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników przydomowych oczyszczalni ścieków, w tym posiadania przez właścicieli dowodów uiszczenia opłat za te usługi,
  Jak informują urzędnicy – osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie.
  Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania nieczystościami płynnymi reguluje m.in. art. 5 ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519).
  Brak zawartej umowy na odbiór nieczystości płynnych lub dowodów uiszczania opłat za wywóz zagrożone są karą grzywny.
  RED
  Źródło: www.rypin.eu

Podobne artykuły

Back to top button