AktualnościGminyRypinStrona główna

Inwestycyjne podsumowanie roku 2022

Za chwilę rozpocznie się rok 2023. Gmina Rypin otrzyma w następnym roku kolejne środki w wysokości 2.936.000 zł na rewitalizację zdegradowanych obszarów po byłych PGR-ach. Dziś przypominamy  najważniejsze inwestycja zrealizowane w 2022 roku. Ich wartość to prawie 4 mln. zł

 Budowa skwerów w Borzyminie i Sadłowie.

Skwer w Borzyminie powstał naprzeciwko szkoły podstawowej, w miejscu gdzie znajdował się gruntowy parking. W wyniku zagospodarowania terenu powstał plac zabaw, siłownia plenerowa, altana, nasadzenia z drzew i krzewów, rabaty bylinowe, nawierzchnie utwardzone kostką betonową oraz oświetlenie terenu lampami solarnymi.

Skwer w Sadłowie powstał na miejscu gruntowego parkingu przy sadłowskim kościele. W wyniku zagospodarowania terenu powstał plac pod scenę plenerową, nasadzenia z drzew i krzewów, rabaty bylinowe, nawierzchnia utwardzona kostką betonową, oświetlenie terenu lampami solarnymi i zbiornik wodny.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 1.367.114,25 zł, z czego kwota 772.393 zł stanowiła dofinansowanie Województwa Kujawsko-Pomorskiego  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Budowa kompleksu sportowego w Borzyminie.

Przy Szkole Podstawowej w Borzyminie powstało boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, kort tenisowy z nawierzchnią ze sztucznej trawy, dwutorowa bieżnia okólna o długości 200 m oraz czterotorowa bieżnia do biegów krótkich o nawierzchni poliuretanowej nieprzepuszczalnej.

Koszt budowy kompleksu wyniósł 1.451.874,78 zł. Gmina Rypin na realizację inwestycji pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021,  w wysokości 640.500,00 zł.

 Nowe samochody pożarnicze dla dwóch OSP.

Ochotnicza Straż Pożarna w Godziszewach otrzymała nowy samochod ratowniczo-gaśniczy z układem napędowym 4×4, kategorii 2 (uterenowiony). Koszt zakupu samochodu wyniósł 909.954,00 zł, z czego kwota 400.000,00 zł pochodziła z dotacji budżetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przyznanej dla OSP w Godziszewach.

Ochotnicza Straż Pożarna w Stępowie otrzymała używany samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 2,5/16 Renault Midlum, dotychczas użytkowany przez Komendę Powiatową PSP w Rypinie. Pozyskanie samochodu dla OSP w Stępowie było możliwe dzięki udzielonemu przez  Gminę Rypin dofinansowaniu w wysokości 100 tys. zł. do zakupu nowego samochodu dla powiatowej jednostki.

 Powstały nowe pracownie przedmiotowe w szkołach:

„Pracownia nauki języków obcych” w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Starorypinie Rządowym. Na wyposażenie nowo powstałej pracowni gmina otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 10.000,00 zł, pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

„Pracownia nowych technologii” w Szkole Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalkach. Powstała w ramach przyznanego wsparcia w kwocie 10.000 zł. W pracowni zgromadzono najnowsze pomoce dydaktyczne zakupione w ramach realizacji Programu „Laboratoria Przyszłości”.

„Pracownia – laboratorium przyszłości” w Szkole Podstawowej im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie. Powstała ze środków własnych do celów realizacji zajęć praktycznych, z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości”.

Zakup komputerów dla uczniów z rodzin popegeerowskich.

W ramach projektu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”  Gmina Rypin otrzymała dofinansowanie w wysokości 164.700,00 zł. na zakup sprzętu komputerowego. Sprzęt trafił do 62 uczniów.

Zakup sprzętu komputerowego do urzędu gminy.

Gmina Rypin pozyskała grant w wysokości 225.979,29 zł w ramach programu „Cyfrowa Gmina”. W ramach grantu zakupiono nowy sprzęt komputerowy m.in. komputery, drukarki, sprzęt do serwerowni, usługa budowy nowej strony internetowej oraz szkoleniowa w zakresie cyberbezpieczeństwa.

 Źródło: Gmina Rypin

Foto: Gmina Rypin

Podobne artykuły

Back to top button