AktualnościMiastoRypin

Dofinansowanie kosztów unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest

Od 14 lutego 2022 r. Urząd Miasta Rypin rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie kosztów unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest na rok 2022.

Kompletne wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Rypin pok. 104 ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin.

Wnioski należy składać na obowiązującym formularzu wraz z oświadczeniem właściciela nieruchomości oraz pozostałą dokumentacją wskazaną we wniosku.

Wnioski klikinj tutaj.

O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele nieruchomości na których nadal wykorzystywane są wyroby zawierające azbest oraz właściciele, którzy już dokonali demontażu tych wyrobów lecz jeszcze nie przekazali ich do unieszkodliwienia.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest ujęcie nieruchomości w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest stanowiącej załącznik do „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Miasta Rypin na lata 2016 – 2032”.

Wnioski przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2022 r lub do chwili wyczerpania środków przewidzianych na ten cel.  

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miasta Rypin pok. 102 i 108 oraz pod nr telefonów: 54 280 96 28 lub 54 280 96 27.

Źródło: UM Rypin

Podobne artykuły

Back to top button