AktualnościGminyRypin

Darmowy posiłek w szkołach

Urząd gminy Rypin przyjmuje wnioski na bezpłatny gorący posiłek w szkołach i oddziałach przedszkolnych dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 19 sierpnia 2022 r. będą przyjmowane wnioski, na bezpłatny gorący posiłek w szkołach i oddziałach przedszkolnych, dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, spełniających jednocześnie:

  1. a) kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. 900,00 zł na osobę w rodzinie),
  2. b) oraz warunki określone w art. 7 ww. ustawy (tj. m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych).

Wnioski na nowy okres świadczeniowy tj. od 1 września 2022r. do 23 grudnia 2022 r.,należy składać w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 19 sierpnia 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rypinie, na załączonym poniżej formularzu, wraz z wymaganymi dokumentami (wykaz dokumentów na str. 4 formularza wniosku).

Osoby, które nie złożą wniosku w ww. terminie będą pokrywać koszty posiłków z własnych środków finansowych za okres nie objęty decyzją administracyjną.

Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników GOPS:

– pokój nr 2A tel. 542809733, 542809732

– pokój nr 7 tel. 542809707

Szczegóły i druki do pobrania na stronie UG Rypin

Źródło i foto UG Rypin

Podobne artykuły

Back to top button