Press "Enter" to skip to content

Tablica dla kibica

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rypinie od 08 grudnia 2020 roku przystąpił do realizacji zadania w ramach projektu pt. „Tablica dla kibica”. Głównym Partnerem Projektu została ENERGA Grupa ORLEN. Projekt jest wspierany w ramach Strategii CSR Grupy ENERGA.

Zakłada on zakup i instalację elektronicznej tablicy wyników o wymiarach 4mx1,6m. na niedawno oddanym do użytku budynku zarządzania i monitoringu imprez sportowych. Zakup i montaż tablicy służyć będzie społeczności lokalnej oraz przybywającym gościom. Na bieżąco wyświetlany będzie czas gry, wynik spotkania, bieżąca godzina, a także informacja o uczestnikach wydarzenia sportowego.

Jest to kolejna inwestycja, która przyczynia się do poprawy infrastruktury i unowocześniania obiektu.

ENERGA Grupa ORLEN wspiera MOSiR i miasto Rypin nie po raz pierwszy. Dzięki współpracy z ENERGA Grupa ORLEN w tym roku między innymi mogliśmy podziwiać balony nad rypińskim niebem.

Na zdjęciu wizualizacja planowanego zadania.

 Źródło i grafika:  UM Rypin, www.grupa.energa.pl