AktualnościGminyRypin

Specjalistyczny sprzęt dla strażaków

Do dwóch jednostek OSP w gminie Rypin trafi niebawem sprzęt specjalistyczny o łącznej wartości prawie 36 tys. zł brutto.

Już niedługo do jednostek OSP w Kowalkach i Sadłowie należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego trafi specjalistyczny sprzęt. Jego zakup był możliwy m.in. dzięki dotacji pozyskanej przez Gminę Rypin.

– Gmina Rypin pozyskała dotację z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, na doposażenie ochotniczych straży pożarnych w Kowalkach i Sadłowie w sprzęt oraz urządzenia ratownictwa niezbędne do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa – informuje Urząd Gminy Rypin.

Jak informuje urząd, w ramach dofinansowania zakupiono: motopompę do wody zanieczyszczonej, kamerę termowizyjną, motopompę pływającą, wentylator oddymiający, wodery (2 szt.), stojak hydrauliczny, węże tłoczne W75 (10 szt.), ubranie specjalne, buty specjalne, hełm strażacki, węże ssawne (2 szt.) oraz smok ssawny. Całkowity koszt wyniósł 35.985,98 zł brutto, z czego 99% pokryto dzięki dofinansowaniu.

– Dostawcą sprzętu była firma IGNIS-POŻ Sp. z o. o. mająca siedzibę w Poznaniu – informuje UG Rypin. – Niebawem zakupiony sprzęt zostanie przekazany do jednostek należących do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Zgodnie z zapotrzebowaniem, do OSP w Kowalkach trafi motopompa do wody zanieczyszczonej i kamera termowizyjna. Pozostały sprzęt trafi do OSP w Sadłowie.

RED

foto UG RYPIN

Podobne artykuły

Back to top button