AktualnościStrona główna

Co w przypadku zachorowania?

Główny Inspektorat Sanitarny informuje, jak postępować w przypadku, kiedy zauważymy u siebie objawy COVID-19, a także co robić, gdy dowiemy się o dodatnim wyniku testu.

Jak informuje Główny Inspektorat Sanitarny, w przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu, duszności, utraty smaku czy węchu i jednoczesnym podejrzewaniu u siebie zakażenia koronawirusem, należy pozostać w domu i umówić telefonicznie termin teleporady lub porady u lekarza POZ. Adres POZ można sprawdzić na stronie https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/POZ.

W przypadku osób pracujących, gdy lekarz POZ skieruje pracownika na test, pracownik powinien zawiadomić o tym fakcie pracodawcę.

– Za okres nieobecności w pracy i samoizolacji w domu w oczekiwaniu na wynik otrzymasz zwolnienie lekarskie – informuje GIS. – Informacja o dodatnim wyniku badania zostanie zamieszczona przez laboratorium w systemie EWP, dostępnym dla zaangażowanych podmiotów, w tym Policji, służb sanitarnych. Wynik badania będzie również dostępny dla Twojego lekarza POZ w aplikacji gabinet.gov.pl oraz dla Ciebie na Internetowym Koncie Pacjenta.

Instrukcja założenia konta dostępna jest na stronie: https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta.

Zgodnie z informacją GIS, lekarz POZ powinien poinformować o wyniku badania. W przypadku braku telefonicznego kontaktu ze strony lekarza, należy skontaktować się z przychodnią, w której zlecono badanie.

W przypadku, gdy wynik dodatni wyjdzie po badaniu wykonanym komercyjnie, należy umówić termin teleporady u lekarza POZ.

O tym, czy pacjent powinien spędzić czas w domu, czy jego stan wymaga leczenia w warunkach szpitalnych, zadecyduje lekarz.

– Lekarz POZ zadecyduje czy powinieneś dochodzić do zdrowia w domu czy też twój stan wymaga leczenia w warunkach szpitalnych i zostaniesz skierowany do szpitala – informuje GIS. – W przypadku, gdy nie masz warunków do odbywania izolacji w warunkach domowych, lekarz może skierować Cię do izolatorium.

Jeżeli pacjent zostanie skierowany do odbycia izolacji w warunkach domowych, lekarz przekaże tę informację systemem gabinet.gov.pl do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Gdy informacja ta znajdzie się w systemie, powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna rozpocznie procedurę: poprosi o sporządzenie listy osób, z którymi zakażony miał ostatnio kontakt (Inspekcja Sanitarna przeprowadzi wywiad i rozpocznie dochodzenie epidemiologiczne).

Jak informuje GIS, na osoby, z którymi zakażony miał kontakt, może zostać nałożona 10-dniowa kwarantanna, jeżeli charakter kontaktu niósł ryzyko zakażenia (tzw. bliski kontakt).

– Pozostałe osoby z kontaktu zostaną objęte nadzorem epidemiologicznym – wyjaśnia GIS. – Natomiast w każdym przypadku odbywania przez Ciebie izolacji w domu, kwarantanną zostaną objęte osoby, które z Tobą zamieszkują – jeśli są zatrudnione powinny złożyć pracodawcy oświadczenie, że przebywają w kwarantannie co usprawiedliwi ich nieobecność w pracy i pozwoli ustalić zasady wykonywania telepracy lub gdy jest to niemożliwe będzie podstawą do wypłacenia zasiłku chorobowego. W przypadku wątpliwości ze strony pracodawcy może on zweryfikować informację o kwarantannie w powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Jak wyjaśnia GIS, jeżeli po 10 dniach nie występują już objawy, pacjent zostaje automatycznie zwolniony z izolacji domowej. Jeżeli natomiast objawy utrzymują się, pacjent powinien poinformować o tym fakcie lekarza, a ten podejmie decyzję o dalszym postępowaniu.

RED

Podobne artykuły

Sprawdź ponownie
Close
Back to top button